Bohoslužby v nedeľu a prikázaný sviatok

Na základe inštrukcie z Konferencie biskupov Slovenska nie je od 15. októbra 2020 verejné slávenie sv. omše za účasti veriacich.

Za normálnych podmienok bývajú sv. omše nasledovne:

Bohoslužby v nedeľu:

8:00 hod.

10:00 hod.

Bohoslužby v prikázaný sviatok:

- ak je pracovným dňom - 7:00 a 18:00 hod.

- ak je dňom pracovného pokoja - ako v nedeľu

Príloha
Omše v dekanáte.pdf