Bohoslužby v nedeľu a prikázaný sviatok

Bohoslužby v nedeľu:

8:00 hod.

10:00 hod.

Bohoslužby v prikázaný sviatok:

- ak je pracovným dňom - 7:00 a 18:00 hod.

- ak je dňom pracovného pokoja - ako v nedeľu

Príloha
Omše v dekanáte.pdf