20.výročie kňazskej vysviacky

V štvrtok 12.7.2012 si náš pán farár Ivan Špánik pripomínal 20. výročie kňazstva. Za tento veľký Boží dar, ďakoval spolu s farníkmi, veriacimi z okolitých farností, príbuznými a priateľmi na svätej omši o 18:00tej hodine.

Pán farár v homílii spomenul svoje vysvätenie v katedrále sv. Emeráma v Nitre, o tom ako tento deň prežíval v spätosti s Pannou Máriou. Hovoril o tom, že úloha kňaza je do istej miery totožná s Máriinou úlohou a to priniesť Ježiša do sveta, k blížnym a v tomto sú kňazi podobní Márii, akoby sa Kristus skrze nich nanovo rodil vo svete.

Ďakoval za všetky milosti, ktorými ho Pán zahrnul i za všetky milosti, ktoré Pán cez jeho kňazskú službu rozdal, či už o nich vie, alebo nevie.

Ďakoval i za bohatú účasť na eucharistickom slávení pri tejto príležitosti, ktorá svedčí o tom, že veriacim záleží na výročí svojho kňaza, čo je i ľudsky povzbudzujúce.

Ubezpečil o svojich neustálých modlitbách za nás a prosil o modlitbu za seba i ostatných pastierov. Vyjadril želanie, aby Pán svojim milosrdenstvom prikryl jeho doterajšie pôsobenie, a do jeho milosrdenstva vložil svoje ďalšie kňazské pôsobenie.

Na tento úmysel bola obetovaná i nasledujúca tradičná štvrtková pobožnosť.

Nasledovali blahoželania a poďakovania veriacich nielen z našej farnosti a malé agapé, ako poďakovanie pána farára veriacim, kde sme sa všetci dobre cítili a príjemne spolu strávili tento výnimočny čas...