Farský úrad

Sväté omše už slávime v riadnom čase, ale za održiavania nariadených hygienických opatrení, čo znamená, že v kostole sú vyhradené miesta, na ktorých je možné sedieť a stáť (u nás je to 28 miest v lodi a 6 na chóre na sedenie), pri vstupe do kostola je potrebné vydezinfikovať si ruky, mať prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať rozostup 2 metre; ten nemusia dodržiavať rodinní príslušníci medzi sebou. Nepodávame si ruky a sväté prijímanie prijímame na dlaň ruky.

Svätá omša v nedeľu ráno o 8.00 hod. je vyhradená pre seniorov; ostatných, ktorí by na ňu prišli, prosím, aby zostali v areáli kostola, ktorý je ozvučený. Sv. omša v nedeľu o 10.00 hod. sa bude sláviť vo vonkajšej kaplnke v areáli kostola.

Váš farár Štefan Fábry

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
Pondelok, Streda, Piatok: 16.00 - 17.00 hod.

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Oprava organu

Mapa:

Príloha
Liturgia domácej cirkvi _VN_2020.pdf