Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Farský kostol sv. Štefana, uhor. kráľa

Sv. omše:

7.00 - utorok, streda, sobota
18.00 - pondelok, štvrtok, piatok
v prikázané liturgické sviatky, keď je pracovný deň: 7.00 a 18.00

8.30; 10.00 - v nedeľu a v prikázané sviatky, keď je aj štátny sviatok

Adorácia - poklona s vystavenou Eucharistiou

štvrtok - po sv. omši.
1. piatok v mesiaci – od 16:45 a tiež krátko po sv. omši
1. sobota v mesiaci - po sv. omši
nedeľa - od 18:00 do 19:00 hod

Spovedanie:

Pol hodinu pred večernými sv. omšami a po ranných. V prvopiatkovom týždni: 15 minút pred rannými, 1 hodinu pred štvrtkovou večernou sv. omšou a 1 hodinu a štvrť pred prvopiatkovou sv. omšou.

Mariánske večeradlo

každú sobotu po sv. omši

Pozvánka na oslavu farských hodov

Pozvánka Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, priaznivcov a dobrodincov našej farnosti na oslavu farských hodov pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Štefana, kráľa.

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 20. augusta o 10.00 h bude celebrovať Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Ph.D., dekan-farár vo Zvolene a vedúci katedry liturgiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Informačný list na Veľkú noc 2017

Informačný list k Veľkej noci 2017 si je možné stiahnuť v prílohe.

2% z dane pre občianske združenie sv. Štefana-kráľa

Ak máte záujem darovať 2% z dane občianskemu združeniu sv. Štefana-kráľa, môžete využiť formulár v prílohe, prípadne použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Rok 2017 - Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Informačný list na Vianoce 2016

Informačný list k Vianociam 2016 si je možné stiahnuť v prílohe.

Návšteva kardinála Pétra Erdő v Žiline

J. Em. Mons. Peter Erdo Farnosť Žilina Závodie navštívil v nedeľu 10. apríla 2016 kardinál Péter Erdő. Počas sv. omše v Farskom kostole sv.

Slávnostné odovzdanie relikvií sv. Štefana - kráľa Uhorska

J. Em. Mons. Peter Erdo

J. Em. Mons. Péter Erdő ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup, prímas Maďarska, 10. Apríla 2016, sv. omša o 10,30hod, farský kostol sv. Štefana - kráľa Uhorska, Žilina-Závodie.

2% z daní

Ak máte záujem darovať 2% z dane na naše občianske združenie, môžete použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Pán Boh zaplať.

Informačný list na Veľkú noc 2016

Informačný list k Veľkej noci 2016 sa nachádza v prílohe.