Farský úrad

Sväté omše už slávime v riadnom čase, ale za održiavania nariadených hygienických opatrení. Pri vstupe do kostola je potrebné vydezinfikovať si ruky, mať prekryté horné dýchacie cesty. Je odporúčané tzv. šachovnicové sedenie. Nepodávame si ruky a sväté prijímanie je dovolené prijímať na dlaň ruky. Tí, ktorí takto nie sú schopní prijímať, môžu prijať Eucharistiu do úst, ale majú k sv. prijímaniu pristúpiť ako poslední.

Svätá omša v nedeľu ráno o 8.00 hod. je vyhradená pre seniorov; ostatných, ktorí by na ňu prišli, prosím, aby zostali v areáli kostola, ktorý je ozvučený.

Váš farár Štefan Fábry

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
Pondelok, Streda, Piatok: 16.00 - 17.00 hod.

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Oprava organu

Mapa: