Farský úrad

Na základe inštrukcie z Konferencie biskupov Slovenska Vám oznamujem, že od 15. októbra 2020 nie je možné verejné slávenie sv. omše za účasti veriacich. Aj keď je možnosť prítomnosti 6 osôb, tento počet dovoľuje len prítomnosť tých, ktorých si vyžaduje dôstojné slávenie liturgie: dvoch miništrantov, dvoch lektorov a kostolníka. Z tohto dôvodu je kostol na sv. omšu pre verejnosť uzatvorený. Sv. omše budem slúžiť súkromne - aj s úmyslami, ktoré ste obetovali na konkrétne dátumy. Tento zákaz platí až do odvolania. V prípade akýchkoľvek zmien vás budem informovať.

Pohreby, sobáše a krsty sa môžu konať pri počte 1 človek na 15 m2 plochy kostola, čo v našom prípade (okrem kostolníka a kňaza) pre Kostol sv. Štefana (cca 100 m2) znamená 6 ľudí.

Váš farár Štefan Fábry

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
pondelok: 19.00 - 20.00 hod.
streda a piatok: 16.00 - 17.00 hod. (okrem prvého piatku v mesiaci)

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: