Rok 2017 - Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Farský kostol sv. Štefana, uhor. kráľa

Sv. omše:

7.15 - utorok, streda, sobota
18.00 - pondelok, štvrtok, piatok
v prikázané liturgické sviatky, keď je pracovný deň: 7.15 a 18.00

8.30; 10.00 - v nedeľu a v prikázané sviatky, keď je aj štátny sviatok

Adorácia - poklona s vystavenou Eucharistiou

štvrtok - po sv. omši.

Informačný list na Veľkú noc 2017

Informačný list k Veľkej noci 2017 si je možné stiahnuť v prílohe.

2% z dane pre občianske združenie sv. Štefana-kráľa

Ak máte záujem darovať 2% z dane občianskemu združeniu sv. Štefana-kráľa, môžete využiť formulár v prílohe, prípadne použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Informačný list na Vianoce 2016

Informačný list k Vianociam 2016 si je možné stiahnuť v prílohe.

Návšteva kardinála Pétra Erdő v Žiline

J. Em. Mons. Peter Erdo Farnosť Žilina Závodie navštívil v nedeľu 10. apríla 2016 kardinál Péter Erdő. Počas sv. omše v Farskom kostole sv.

Slávnostné odovzdanie relikvií sv. Štefana - kráľa Uhorska

J. Em. Mons. Peter Erdo

J. Em. Mons. Péter Erdő ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup, prímas Maďarska, 10. Apríla 2016, sv. omša o 10,30hod, farský kostol sv. Štefana - kráľa Uhorska, Žilina-Závodie.

2% z daní

Ak máte záujem darovať 2% z dane na naše občianske združenie, môžete použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Pán Boh zaplať.

Informačný list na Veľkú noc 2016

Informačný list k Veľkej noci 2016 sa nachádza v prílohe.

Rok milosrdenstva

Pápež František vyhlásil Rok milosrdenstva od 8.12.2015 (slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 20.11.2016 (slávnosť Krista Kráľa).

Pápež nás povzbudzuje, aby sme sa otvorili Božiemu milosrdenstvu, prijali ho vo forme spovede, ale ho aj prejavovali skutkami milosrdenstva. Taktiež udelil rozsiahle možnosti k získaniu odpustkov.