Farský úrad

Od pondelka 16. novembra platí výnimka zo zákazu zhromažďovania (ktorý stále platí) na návštevu bohoslužieb v kostole pri maximálnej obsadenosti polovice kapacity miest na sedenie v kostole. Výnimka je udelená za dodržania tzv. šachovnicového sedenia a zachovania obvyklých hygienických opatrení. V našom kostole to namená 60 miest v lodi kostola a 12 na chóre.

Naďalej platí aj dišpenz slovenských biskupov od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný sviatok.

Seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny veriacich prosíme, aby účasť na bohoslužbách rozumne zvážili.

Úradné záležitosti na farskom úrade podľa možností aj naďalej vybavujte predovšetkým telefonicky alebo mejlom.

Sväté omše budú od pondelka 16. novembra slávené v obvyklom čase.

Váš farár Štefan Fábry

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
pondelok: 19.00 - 20.00 hod.
streda a piatok: 16.00 - 17.00 hod. (okrem prvého piatku v mesiaci)

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: