Farský úrad

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky zo 16. apríla 2021 je možné od pondelka 19. apríla sláviť bohoslužby za účasti veriacich s dodržaním všetkých hygienických opatrení tak, aby v jednom okamihu nebola prekročená koncentrácia jednej osoby na 15 m2 plochy kostola. Výnimku majú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pre náš kostol to znamená: 152 m2 v interiéri, teda 10 účastníkov; 2327 m2 v areáli kostola, teda 155 účastníkov.

V prípade priaznivého počasia bude bývať nedeľná sv. omša o 10.00 hod. v areáli kostola, s využitím otvorenej kaplnky.

Úradné záležitosti na farskom úrade vybavujte naďalej podľa možností telefonicky alebo mejlom; úradné hodiny v čase platnosti zákazu vychádzania nebudú.

Naďalej platí aj dišpenz slovenských biskupov od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný sviatok.

Váš farár Štefan Fábry

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
pondelok: 19.00 - 20.00 hod.
streda a piatok: 16.00 - 17.00 hod. (okrem prvého piatku v mesiaci)

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: